De 24 uur van Montfoort, grootser dan (n)ooit

De 24 uur van Montfoort 2022 gaat niet door.

Daar hebben wij echt naar uitgekeken. Dit bericht gaat natuurlijk over de artiesten die dit jaar bij de 24 uur van Montfoort op gaan treden. Na twee jaar gedwongen uitstel door de Coronamaatregelen eindelijk weer eens het gezelligste familiefeest van Montfoort, waarbij Montfoorters en oud Montfoorters elkaar weer na lange tijd in opperste feeststemming gaan ontmoeten. Een geweldige Montfoortse traditie die gelukkig nu weer wordt voortgezet. Ja, wij zijn er klaar voor hoor!
Dat zijn wellicht de eerste gedachten die bij u opkomen bij het lezen van dit bericht.

Ja, zo opgetogen blij zouden wij als organiserend bestuur ook moeten zijn. Maar nee, wij zijn helemaal niet blij en hebben helaas een minder prettige mededeling voor u. Ondanks dat het van de overheid eindelijk weer zou mogen, gaat de 24 uur van Montfoort dit jaar helaas niet door. De door ons bestuur genomen beslissing hebben wij met veel pijn in het hart moeten nemen. Wij begrijpen heel goed het ongeloof dat bij velen van u zal ontstaan bij het lezen van dit bericht. U vraagt zich ongetwijfeld af:  Waarom gaat de 24 uur van Montfoort nu opeens niet door?

Wij vinden dat u als Montfoorter, en waarschijnlijk ook trouwe bezoeker van de 24 uur van Montfoort en de jaarmarkt, het recht heeft op een eerlijke verklaring van ons bestuur waarom wij besloten hebben de 24 uur van Montfoort dit jaar niet te organiseren.
Wij geven u eerlijk inzicht in onze problemen en leggen de reden uit die tot ons besluit hebben geleid. Tevens gaan wij niet bij de pakken neerzitten, en vertellen wij u hoe wij energiek de draad weer gaan oppakken en hoe wij volgend jaar de 24 uur van Montfoort opnieuw vorm gaan geven.

Onze huidige problemen

De afgelopen twee jaar kon de 24 uur van Montfoort door de coronamaatregelen geen doorgang vinden. De laatste editie van dit familiefeest was in 2019. Dat jaar was, voor het bestuur een erg slecht financieel jaar. In 2019 ontstond er een aanzienlijk tekort en moesten de reserves financieel uitkomst bieden.

Die situatie is natuurlijk niet gezond en zal, bij het voortduren daarvan, binnen twee jaar tot het faillissement van de 24 uur van Montfoort leiden. Dit willen wij absoluut niet laten gebeuren, want een feest als de 24 uur van Montfoort mag nooit en te nimmer verdwijnen. Montfoorters hebben dit soort feesten nodig voor het “wij-gevoel”, de saamhorigheid, de reünie met de oud inwoners, onderlinge verschillen vallen tijdens dit feest weg. Sterker nog de inwoners hebben er gewoon een keer per jaar recht op.

Wat is de oorzaak van ons probleem.

De kern van ons probleem is de scheve verhouding tussen de kosten en de inkomsten. Laten wij voorop stellen dat wij meer dan dankbaar zijn voor de grote financiële en andersoortige steun van onze trouwe sponsoren. Maar een organisatie van een evenement of festival moet altijd trachten zoveel mogelijk zelf uit de kosten te komen en niet volledig van sponsoring afhankelijk te zijn. De organisatie van de 24 uur van Montfoort kost, wanneer je tenminste een bepaald niveau nastreeft, door de blijvende prijsstijgingen elk jaar meer geld. Echter stijgt de inkomstenkant niet in verhouding mee. Dit betekent dat de 24 uur van Montfoort steeds grotere en onverantwoorde verliezen gaat leiden, met als uiteindelijk gevolg een faillissement.

Met de lokale horeca is gekeken naar een andere verrekening en bijdrage maar dat leverde niet de gewenste financiële oplossing.

Oplossingen om het voortbestaan van de 24 uur van Montfoort zeker te stellen

Wat wij inmiddels wel weten is, dat wij voor een sluitende begroting een groter omzetvolume moeten krijgen om uit de kosten te komen. Dat vereiste omzetvolume halen wij , niet op De Plaats. Wij hebben gekeken naar een locatie waar wel veel ruimte is voor een groot podium en waar wel veel publiek veilig kan zitten of staan en waar dus ook de beoogde omzet kan worden gehaald. Wij hebben de lokale horecaondernemers “Het Hofplein” als nieuw locatie voor de 24 uur van Montfoort voorgedragen. De lokale horeca wilde daar evenwel niets van weten en heeft de samenwerking met ons, voor het Hofplein min of meer opgezegd. Daarom hebben wij toen, speciaal voor de tegemoetkoming aan de wensen van de lokale horecaondernemers, als tussenoplossing aangeboden om de 24 uur van Montfoort dit jaar toch op de Plaats te houden.

Dat voorstel betekende voor ons dat wij op die activiteit op De Plaats een verlies accepteerden. Ter compensatie van dat verlies wilden wij in een ander weekend de 24 uur van Montfoort organiseren op het Hofplein om daarmee wel uit de kosten van dat festival te komen en bovendien het eerder opgelopen verlies op De Plaats goed te maken of sterk te verkleinen. Sponsoren trokken zich helaas terug, zij konden zich niet vinden met deze compromis. U zult begrijpen dat wij geen flink verlies kunnen gaan leiden, zonder dat daar een compensatie mogelijkheid tegenover wordt gesteld. Nu op De Plaats de 24 uur van Montfoort gaan organiseren zal niet alleen een groot verlies opleveren maar gelijktijdig het einde van de 24 uur van Montfoort gaan betekenen. Daarom willen wij als bestuur de 24 uur van Montfoort anders gaan inrichten en voor de komende jaren zorgen voor continuering van de 24 uur van Montfoort.

Toekomstvisie
Wanneer wij een kwalitatief aantrekkelijk modern festival willen organiseren voor jong en oud onder de naam van “de 24 uur van Montfoort”  zullen wij daarvoor een grotere locatie nodig hebben waar meer mogelijkheden zijn voor het inrichten van het podium, de installaties, de ruimte voor de toeschouwers en de horecafaciliteiten. Dat vereist ook een locatie die veiliger is dan De Plaats. Deze locatie wordt wat ons betreft Het Hofplein. De koppeling met de jaarmarkt is door de jaren heen geen gelukkige combinatie meer gebleken omdat wij daarbij door ruimtegebrek elkaar in de weg zaten. Ons plan is dan ook om de 24  uur van Montfoort niet langer te koppelen aan de jaarmarkt maar voor het festival een aparte vrijdag en zaterdag te kiezen. Zo krijgen wij spreiding in de evenementen en kan elk evenement optimaal tot zijn recht komen. Montfoort kan ook best een extra evenement gebruiken om een beetje gelijke tred te houden met de omliggende gemeenten waar vaker dan in  Montfoort festiviteiten worden georganiseerd.
In onze nieuwe opzet is er zeker ook plaats voor de lokale horeca en natuurlijk ook voor al onze gewaardeerde sponsors, want wij moeten zien dat wij er samen uitkomen.

Wij willen in een eerlijk overleg,  voor bestaande problemen oplossingen zoeken om vervolgens samen te werken aan een nog betere toekomst voor de jaarmarkt en de 24 uur van Montfoort nieuwe stijl. Beide culturele evenementen zijn dit meer dan waard.
Wij vertrouwen erop dat wij u inzicht hebben gegeven in onze huidige problemen en wij hopen dat u begrip kunt opbrengen voor onze beslissing.

Mogen wij u volgend jaar op het Hofplein van harte welkom heten bij de 24 uur van Montfoort?
U kunt ons rekenen en wij rekenen natuurlijk ook op de onvoorwaardelijke steun van alle trouwe Montfoorters, waarvoor dit festival toch uiteindelijk bedoeld is!!

De jaarmarkt gaat gewoon door, meer informatie volgt hierover op de website en social media van Winkeliersvereniging Montfoort. Informatie over kraamverhuur vind je via Dynamic Promotions.  

Bestaande

Sponsoren